Buyers' Guide


Hangzhou Colorful Pigment Co., Ltd.

Company Headquarter

E/1307, Ludu Shimao Guangchang
Hangzhou, Zhejiang, 311201
China

Phone: +86 571 22852802
Alt Phone: +86 571 2285 2808
Fax: +86 571 8265-2855

  Visit Website   Request More Info

Buyers' Guide